СОЛИД - Автоматични стъклени врати Slimdrive BO - автоматика за врати
Автоматични стъклени врати Slimdrive BO Автоматични стъклени врати Slimdrive BO

Автоматични стъклени врати Slimdrive BO
Автоматични стъклени врати Задвижването Slimdrive SLFR представлява мощна високотехнологична система: Задвижването с височина само 7 см, което отговаря на изисквания за използване в евакуационни пътища, е допуснат за използване съгласно Директивата за автоматични плъзгащи се врати в евакуационни пътища (AutSchR - Richtlinie uber automatische Schiebeturen in Rettungswegen) . Slimdrive SL-FR по своите технически характеристики и качество е напълно идентичен с Slimdrive SL. За гарантиране на безопасността на евакуационните пътища и изходи модулът за управление дублира цялата система чрез редундантното си изпълнение. При прекъсване на електрозахранването или повреда чрез дублиране се гарантира автоматичното отваряне на плъзгащата се врата в режими на работа “Автоматичен” (“Automatik”) и „Затворен магазин” (“Ladenschluss”). В нощен режим на работа (“Nacht”) блокировката не позволява неоторизирано отваряне на вратата. Функции за безопасност:
- Автоматично, самостоятелно отваряне в случай на повреда или екстрени аварийни случаи, при прекъсване на електричеството от акумулатора на енергия.
- Ограничение на силата на отваряне и затваряне до 150 N (статично)
- Безопасността се обезпечава чрез светлинна бариера съгласно ZH 1/494
- Автоматично включване на режим за повторно отваряне при възникване на препятствие по пътя на затваряне на вратите, вратата се отваря отново
- Възможност за аварийно деблокиране, при наличие на блокировка
- Пакет батерии за затваряне и отваряне на вратата при прекъсване на електрозахранването и когато вратата работи в „нощен” режим. Slimdrive SL-BO, както и Slimdrive SL-FR изпълняват Директивите за автоматични плъзгащи се врати в евакуационни и аварийни изходи (AutSchR) и е типово одобрен. Групата от системи BO прави възможно разтварянето на крилата по посока на евакуацията – в известна степен те се явяват системи за задвижване на плъзгащи се врати с въртящ се обков. Slimdrive SL-BO се предлага в изпълнение за еднокрили и двукрили врати с въртящи се странични части.


Многообразие от варианти при Автоматични стъклени врати Slimdrive BO

Автоматични стъклени врати фирма Газе Стъклени стени и врати

Автоматични стъклени врати Slimdrive BO се предлага в следните разновидности и модели:
Slimdrive SL
Slimdrive SL-FR / SL-BO
Slimdrive SL-IGG
Slimdrive SLV / SLV-FR
Slimdrive SL-RD
Прътова блокировка за Slimdrive SL
Slimdrive SLT / SLT-FR
Управление и основни характеристики на Автоматични стъклени врати Slimdrive BO