СОЛИД - Автомати за самозатваряне на врати TS 1000 - автоматика за врати
Автомати за самозатваряне на врати TS 1000 Автомати за самозатваряне на врати TS 1000

Автомати за самозатваряне на врати TS 1000
TS 1000 автомат за затваряне на стъклени врати Да разгледаме основнтата гама от продукти на фирма ГЕЗЕ за автоматика и автоматизация на стъклени врати. Представителите в тази категория са: * TS 1000
* TS 3000/5000
* Boxer
Тук ще разгледаме подробно и ще дадем техническите спецификации на Автомати за самозатваряне на врати TS 1000. При автоматично задвижваните врати фотоклетката с два сензора се грижи за безпроблемното движение на вратата. Контактът между вградената врата и голямата врата гарантира, че отварянето на голямата врата е възможмо само при затворена вградена врата.
Вратата може да се съоражи с двигател или редуктор за по облекчена експлоатация стандартно производство на GEZE.
Двигателите са с развита логика, и възможност чрез програмни менюта за настройване на всички параметри при движението на вратата: начално и крайно положение, скорост и сила при затваряне и отваряне, автоматично затваряне и др.Двигателят WA 400 притежава плавен пуск и мек стоп, а при срещане на препятствие спира и връща вратата обратно на 300 мм. Патентованата защита от взлом механически фиксира вратата даже при липсата на ел. ток. Благодарение на допълнителните функции, вратата може да бъде управлявана посредством дистанционенен пулт.