Автомати за самозатваряне на врати TS 3000 5000
Автомати за самозатваряне на врати TS 3000 5000

Автомати за самозатваряне на врати TS 3000 5000
Солид ООД представя на вашето внимание Автомати за самозатваряне на врати TS 3000 5000.


Автомати за самозатваряне на врати TS 3000 5000

Индустриални секционни врати
Монтаж на касата чрез прекъснат термомост

ThermoFrame
Опция за всички индустриални
секционни врати
• Прекъснат термомост между касата и зида
• Допълнителни уплътнения за по-добра
херметичност
• Лесен монтаж заедно с касата на вратата
До 20 %*
по-добра топлоизолация
Индустриална секционна
врата DPU
с отлична топлоизолация
• Нов приемен профил от PVC
• Нов PVC профил на щурца
с двоен скосен ръб
• Монтаж на касата чрез прекъснат
термомост - ThermoFrame
До 40 %*
по-добра топлоизолация
с изключителна Ud-стойност
от 0,64 W/m² K при врата DPU,
3 × 3 м

Индустриални секционни врати ролетни врати