Блиндирани капаци
Блиндирани капаци

Блиндирани капаци
Солид ООД представя на вашето внимание Блиндирани капаци.


Блиндирани капаци

Новости при товаро-разтоварната техника
Товарни рампи, уплътнения на вратата и Dock Control
Hörmann Dock Control
• Безопасно скачване
• Обезопасено товарене и разтоварване посредством контролирани процеси
• Предупреждение при рискове за безопасността
Нови товарни рампи HRS и HRT
• Оптимална комбинация от товаро-разтоварна рампа и платформа
• Енергийно ефективни - при монтиране на рампата пред халето няма
термомост
• Идеална подконструкция за товарен шлюз
Нови механични товаро-разтоварни рампи
• При незначителни разлики във височината, които трябва да бъдат
компенсирани
• За вграждане в пода на халето или за монтаж пред халето
• Лесно обслужване
Ново уплътняващо платнище на вратата DSL-H
• Повдигаща се предна рамка
• Предотвратява повреди от вертикално движение на превозното средство
• Идеално за високо скачващи се превозни средства и контейнери
Нова LED-индикация за товарене
• По-малък разход на енергия
• Значително по-голяма продължителност на използване
• Добро осветяване на превозното средство
Новости при товаро-разтоварната техника