Бързо движещи се врати промишлени
Бързо движещи се врати промишлени Бързо движещи се врати промишлени

Бързо движещи се врати промишлени
Индустриални врати Бързо движещи се

Бързо движещи се врати промишлени Специално изпълнение са т.н. бързодействащи врати предназначени да намаляват топлинните загуби от производствените помещения Бързо движещи се Индустриални врати. Бързодействащите врати “SoftEdge” производство на “HÖRMANN са снабдени с уникалното патентовано устройство Anti-Crash, което ги прави изключително безопасни, а използването им икономически изгодно, тъй като вратите се движат със скорост до 3 м/сек и топлинните загуби от помомещенията силно се намаляват. Невъзможно е повреждането на вратата и не са необходимми ремонтни работи и поради това липсват престои. При стълкновение на вратата с препятствие долния профил на вратата излиза от касата без повреда, като вратата незабавно спира. Благодарение на гъвкавостта си, той лесно се прибира в касата, а след повдигане на вратата с помоща на двигателя тя отново влиза в касата и е готова за експлоатация . Касата на вратата е от поцинковъна стомана с четки за уплътнение, платното на вратата е от непрозрачен армиран поливинилхлорид с δ = 1.5 мм разделен с алуминиеви профили на няколко части. Задължително съществува прозрачна част с δ = 2 мм.Долния профил “SoftEdge” е с вградена предпазна фотоклетка. Двигателя е с U= 400 V, 50Hz със степен на защита IP 54 и Р 0.45-1.1 kwt.