Дистанционно управление с двупосочен радио сигнал Hörmann BiSecur
Дистанционно управление с двупосочен радио сигнал Hörmann BiSecur

Дистанционно управление с двупосочен радио сигнал Hörmann BiSecur
Солид ООД представя на вашето внимание Дистанционно управление с двупосочен радио сигнал Hörmann BiSecur.


Дистанционно управление с двупосочен радио сигнал Hörmann BiSecur

Никога повече няма да Ви се налага да излизате в лошо време, само за да проверите дали вратата е затворена.

Още по-голяма сигурност,
сертифицирана от Рурския университет
в Бохум
Разработка на Hörmann • в сътрудничество
с експертите по криптология на Рурския
университет в Бохум (RUB)
• 128-Bit кодиране с изключително голяма
сигурност като при онлайн банкирането
• Нечувствителен на смущения радиосигнал със
стабилен обхват
• Съвместим с предишната версия
Дистанционно управление с двупосочен
радио сигнал за задвижвания за
гаражни и портални врати
Само при Hörmann
* Без проверка на позицията на вратата
Дистанционно
управление HS 5 BS
Запознайте се с новата програма задвижвания
и принадлежности BiSecur на следващите страници.
Още по-голям комфорт:
Дистанционно управление HS 5 BS
с функция за проверка
на позицията на вратата
1 Многоцветна LED-индикация
Указва статуса на вратата и предаването на радиосигнала.
Синьо = излъчване, червено = вратата е отворена, зелено =
вратата е затворена, оранжево = проверка на позицията
на вратата
2 Бутон за статуса
За да получите информация за позицията на вратата, натиснете
веднъж бутона за проверка на позицията на вратата и след това
функционален бутон - LED-индикацията показва дали вратата е
отворена или затворена.
За да затворите отворена врата, натиснете отново функционалния
бутон и LED-индикацията ще светне в зелено, веднага след като
вратата се затвори.
3 4 функционални бутона
За командване на 4 функции на вратата. Задвижванията за
гаражни и портални врати, работещи с радиочестота 868 MHz*,
също могат да бъдат командвани. Функциите се прехвърлят лесно
от съответното дистанционно управление  Би секюр дистанционно за гаражни врати и портали