Задвижвания за гаражни и портални врати 2
Задвижвания за гаражни и портални врати 2

Задвижвания за гаражни и портални врати 2
Солид ООД представя на вашето внимание Задвижвания за гаражни и портални врати 2.


Задвижвания за гаражни и портални врати 2

Задвижвания за гаражни и портални врати с дистанционно управление с двупосочен радио сигнал BiSecur
 Задвижвания за гаражни и портални врати
Задвижване за гаражни
врати SupraMatic серия 3
с дистанционно
управление с двупосочен
радио сигнал BiSecur
Стандартно: Дистанционно
управление с 5 бутона HS 5 BS
С функция за проверка на позицията
на вратата и затваряне с обратна
сигнализация, след като вратата се затвори.
Занижена консумация на ток
в режим Standby
По-малко от 1 W в режим Standby, което
редуцира консумацията на електричество с 90%.
Изключително лесно и кратко
пускане в експлоатация
Избирате само типа врата и стартирате
автоматичното движение за разпознаване.
Елементарно регистриране на дистанционно
управление в рамките на първите 20 секунди.
Програмиране като детска игра
По-прегледно и по-опростено програмиране
с помощта на двойния 7-сегментен дисплей.
SupraMatic серия 3
със стандартно
дистанционно управление
HS 5 BS в черно
Други задвижвания BiSecur на Hörmann
Стандартно с дистанционно управление HSE 2 BS в черно (ProMatic)
или дистанционно управление HS 4 BS (RotaMatic, LineaMatic)