Задвижвания за портални врати
Задвижвания за портални врати Задвижвания за портални врати

Задвижвания за портални врати
Автоматизация за портални врати на Hörmann

Двигателите SupraМatic са с развита логика, и възможност чрез програмни менюта за настройване на всички параметри при движението на вратата: начално и крайно положение, скорост и сила при затваряне и отваряне, автоматично затваряне и др.Двигателите ProМatic и SupraМatic притежават плавен пуск и мек стоп. Всички двигателиа при срещане на препятствие спират и връщат вратата обратно на 300 мм. Патентованата защита от взлом механически фиксира вратата даже при липсата на ел. ток. Вратата може да бъде управлявана посредством дистанционенен пулт с честота 868,3 MHz, ключ, транспондер или клавиатура.
Задвижвания за портални вратиАвтоматики за портали