Индустриални летящи врати
Индустриални летящи врати Индустриални летящи врати

Индустриални летящи врати
Промишлен летящи врати

Индустриални летящи врати - Промишлени Секционни врати Гъвкавите летящи врати са Индустриални врати разработени за приложение в сгради, при нормално натоварено движение на мотокари. За по-лесен монтаж летящите врати се доставят предварително сглобени. Вратата трябва да е два пъти по-широка и с 500 мм по-висока от транспортирания товар.