Индустриални секционни врати термо фрейм
Индустриални секционни врати термо фрейм

Индустриални секционни врати термо фрейм
Солид ООД представя на вашето внимание Индустриални секционни врати термо фрейм.


Индустриални секционни врати термо фрейм

Индустриални секционни врати
Монтаж на касата чрез прекъснат термомост

ThermoFrame
Опция за всички индустриални
секционни врати
• Прекъснат термомост между касата и зида
• Допълнителни уплътнения за по-добра
херметичност
• Лесен монтаж заедно с касата на вратата
До 20 %*
по-добра топлоизолация
Индустриална секционна
врата DPU
с отлична топлоизолация
• Нов приемен профил от PVC
• Нов PVC профил на щурца
с двоен скосен ръб
• Монтаж на касата чрез прекъснат
термомост - ThermoFrame
До 40 %*
по-добра топлоизолация
с изключителна Ud-стойност
от 0,64 W/m² K при врата DPU,
3 × 3 м

Индустриални секционни врати ролетни врати