Многоцелеви врати
Многоцелеви врати Многоцелеви врати

Многоцелеви врати
Многоцелеви врати При вратите на обектите освен изискваната защитна функция съществен признак за качество е и механичната функция. Обширните изпитания на материалите в рамките на теста за продължително функциониране гарантират безупречна функция при ежедневно използване в продължение на много години, при съответната поддръжка. Освен изисквания брой цикли на отваряне и затваряне, най- обстойно са тествани и допълнителните елементи на вратите.