Новости при товаро разтоварната техника
Новости при товаро разтоварната техника

Новости при товаро разтоварната техника
Солид ООД представя на вашето внимание Новости при товаро разтоварната техника.


Новости при товаро разтоварната техника

Задвижвания за гаражни и портални врати с дистанционно управление с двупосочен радио сигнал BiSecur
 Задвижвания за гаражни и портални врати
Задвижване за гаражни
врати SupraMatic серия 3
с дистанционно
управление с двупосочен
радио сигнал BiSecur
Стандартно: Дистанционно
управление с 5 бутона HS 5 BS
С функция за проверка на позицията
на вратата и затваряне с обратна
сигнализация, след като вратата се затвори.
Занижена консумация на ток
в режим Standby
По-малко от 1 W в режим Standby, което
редуцира консумацията на електричество с 90%.
Изключително лесно и кратко
пускане в експлоатация
Избирате само типа врата и стартирате
автоматичното движение за разпознаване.
Елементарно регистриране на дистанционно
управление в рамките на първите 20 секунди.
Програмиране като детска игра
По-прегледно и по-опростено програмиране
с помощта на двойния 7-сегментен дисплей.
SupraMatic серия 3
със стандартно
дистанционно управление
HS 5 BS в черно
Други задвижвания BiSecur на Hörmann
Стандартно с дистанционно управление HSE 2 BS в черно (ProMatic)
или дистанционно управление HS 4 BS (RotaMatic, LineaMatic)