Новости при товаро разтоварната техника
Новости при товаро разтоварната техника

Новости при товаро разтоварната техника
Солид ООД представя на вашето внимание Новости при товаро разтоварната техника.


Новости при товаро разтоварната техника

Никога повече няма да Ви се налага да излизате в лошо време, само за да проверите дали вратата е затворена.

Още по-голяма сигурност,
сертифицирана от Рурския университет
в Бохум
Разработка на Hörmann • в сътрудничество
с експертите по криптология на Рурския
университет в Бохум (RUB)
• 128-Bit кодиране с изключително голяма
сигурност като при онлайн банкирането
• Нечувствителен на смущения радиосигнал със
стабилен обхват
• Съвместим с предишната версия
Дистанционно управление с двупосочен
радио сигнал за задвижвания за
гаражни и портални врати
Само при Hörmann
* Без проверка на позицията на вратата
Дистанционно
управление HS 5 BS
Запознайте се с новата програма задвижвания
и принадлежности BiSecur на следващите страници.
Още по-голям комфорт:
Дистанционно управление HS 5 BS
с функция за проверка
на позицията на вратата
1 Многоцветна LED-индикация
Указва статуса на вратата и предаването на радиосигнала.
Синьо = излъчване, червено = вратата е отворена, зелено =
вратата е затворена, оранжево = проверка на позицията
на вратата
2 Бутон за статуса
За да получите информация за позицията на вратата, натиснете
веднъж бутона за проверка на позицията на вратата и след това
функционален бутон - LED-индикацията показва дали вратата е
отворена или затворена.
За да затворите отворена врата, натиснете отново функционалния
бутон и LED-индикацията ще светне в зелено, веднага след като
вратата се затвори.
3 4 функционални бутона
За командване на 4 функции на вратата. Задвижванията за
гаражни и портални врати, работещи с радиочестота 868 MHz*,
също могат да бъдат командвани. Функциите се прехвърлят лесно
от съответното дистанционно управление  Би секюр дистанционно за гаражни врати и портали