Новости при товаро разтоварната техника
Новости при товаро разтоварната техника

Новости при товаро разтоварната техника
Солид ООД представя на вашето внимание Новости при товаро разтоварната техника.


Новости при товаро разтоварната техника

Индустриални ролетни врати
С иновативна техника с разтегателни пружини

Индустриални секционни врати ролетни врати

Индустриална ролетна
врата SB
Новата изгодна ролетна врата
на Hörmann с щадяща вратата
и задвижването техника
с разтегателни пружини
Задвижване WA 300 R
с интегрирано управление
без допълнителен страничен ограничител и монтаж,
позволяващ много опции (виж страница 25)
Стандартно плавно потегляне
и плавно спиране
за щадящо и гладко движение на вратата
Лесно управление като при
ръчно задвижвана ролетна врата
с помощта на верига
Компактни алуминиеви
направляващи релси
за бърз и лесен монтаж, с интегрирани
пластмасови направляващи лайсни и четкови
уплътнения
Размери
Шширина до 5.000 мм, височина до 4.500 мм
Минимална необходимост от
място
страничен ограничител само 160 мм