Новости при товаро разтоварната техника
Новости при товаро разтоварната техника

Новости при товаро разтоварната техника
Солид ООД представя на вашето внимание Новости при товаро разтоварната техника.


Новости при товаро разтоварната техника

Гъвкави бързо движещи се врати
Стандартно - изключително лесни
за монтаж и поддръжка

Стандартно със светлинна решетка
за всички гъвкави бързо движещи се врати*
Оптимално обезопасяване на нивото
на затваряне
чрез контролиране на цялата площ до височина 2500 мм
Безконтактна изключваща автоматика
за повече сигурност
Интегрирана във водача на вратата
вследствие на което няма риск от повреди
Лесно монтиране и поддръжка
без инсталации по вратата, като напр. защита на затварящия кант
Радиоуправлявана система Anti-Crash
при вратите със SoftEdge

Гъвкави бързо движещи се врати