Новости при товаро разтоварната техника
Новости при товаро разтоварната техника

Новости при товаро разтоварната техника
Солид ООД представя на вашето внимание Новости при товаро разтоварната техника.


Новости при товаро разтоварната техника

Новости при товаро-разтоварната техника
Товарни рампи, уплътнения на вратата и Dock Control
Hörmann Dock Control
• Безопасно скачване
• Обезопасено товарене и разтоварване посредством контролирани процеси
• Предупреждение при рискове за безопасността
Нови товарни рампи HRS и HRT
• Оптимална комбинация от товаро-разтоварна рампа и платформа
• Енергийно ефективни - при монтиране на рампата пред халето няма
термомост
• Идеална подконструкция за товарен шлюз
Нови механични товаро-разтоварни рампи
• При незначителни разлики във височината, които трябва да бъдат
компенсирани
• За вграждане в пода на халето или за монтаж пред халето
• Лесно обслужване
Ново уплътняващо платнище на вратата DSL-H
• Повдигаща се предна рамка
• Предотвратява повреди от вертикално движение на превозното средство
• Идеално за високо скачващи се превозни средства и контейнери
Нова LED-индикация за товарене
• По-малък разход на енергия
• Значително по-голяма продължителност на използване
• Добро осветяване на превозното средство
Новости при товаро-разтоварната техника