Пожароустойчиви врати

Пожароустойчиви врати
Стандарт UNI 9723 за пожароустойчивоат

Стандартът UNI 9723 гарантира колко е пожароустойчива една врата. Какво означава Маркировката REI?
Вратите запазват в определено време:
R - (resistance) - механическата си устойчивост
E - (emission) - не пропускат продуктите на горенето
I - (insulation) - изолират помещението от температурата на пожара.
Вратите REI 60 отговарят на изискванията за граница на пожароустойчивост 72мин. С други думи врата изпълняваща изискванията на стандартът UNI 9723 и маркировка REI 60 ви гарантира, че до 72 минути вратата ще зази механичните си свойства, няма да пропусне продуктите на горенето и ще изолира помещението от температурата на пожара. Пожароустойчивите метални и дървени врати притежаващи доказани във времето качества и съгласувани със най-строгите европейски изисквания са производство на фирма Dierre – Италия. Повече подробности за богатата продуктова гама от врати на фирма Dierre можете да видите на този линк Пожароустойчиви врати и прегради СОЛИД ООД благодарение на солидният опит трупан с течение на години, може и ще Ви консултира в изборът на най-подходящата за вас пожароустойчива врата. Разбира се за отговорът на този не лек въпрос при изборът на пожоароустойчива врате е необходимо да се спазавт редица разпоредби на Република България отностно пожаробезопсаност и изолиране на огнището на пожара. Както и европейските стандарти за врати, които изолират продуктите на горенето и температурата. Не бива да се прави компромис в цената при избирането на такъв вид врата. Спестяването на някой лев при покупката на пожароустойчива врата може да доведе до гибелни последствия за фирмата и/или обекта свързани както със загуба на имущество така и със човешки жертви. С пожаробезопасността компромиси не бива да се правят.


Опит на Солид ООД в монтажа на пожаро изолиращи врати

Фирма “СОЛИД“ ООД е изключителен представител за България на “Dierre” S.p.A. – за всички пожароустойчиви продукти . Пожароустойчивите врати са сертифицирани съгласно UNI 9723 , като са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават сертификати CSI/CERT затова, че съответстват на изпитаните опитни образци. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с eвропейско качество, отговарящи на стандартите в EU.
Вратите запазват в определено време: R (resistance) – механическата си устойчивост, E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) - изолират помещението от температурата на пожара. Вратите REI 60 отговарят на изискванията за граница на пожароустойчивост 72 мин. и притежават становище от Дирекция Национална Служба Пожарна и Аварийна Безопастност изх. No ПО ПС 269/30.03.2005 г. за приложимост в Република България. Пожароустойчивите врати се състоят от ъглова каса, в която е вградено набъбващо при пожар уплътнение и крило. Крилото на вратата представлява двустранен корпус от поцинкована стомана, запълнен с термоизолационен материал и боядисан в RAL 9010. Пантите на вратите са регулируеми, състоят се от три части и във вътрешността им се намира предварително натегната пружина, гарантираща самозатварянето на вратата.
Вратите се окомплектоват с пожароустойчива брава със патрон Patent. Дръжките са черни, като тази от нагряваната страна е пожароустойчива.
Вратите могат да бъдат плътни , остъклени , стъклени , плъзгащи , вертикални , дървени в стандартни и нестандартни размери. Опции се явяват декоративните фурнировъни покрития, падащия праг, автоматите за самозатваряне, устройствата за фиксиране и антипаник системите.