Сейфове и каси

Сейфове и каси
Фирма СОЛИД ООД предлага следните видове сейфове и каси: сейфове, каси, сейфове за вграждане, сейфове за външен монтаж, огнеупорни сейфове, хотелски сейфове, сейфове за оръжие. Сейфът представлява (В предов от Английски буквално - безопасен, сигурен) - трайни огнеупорна метална кутия или шкаф за съхраняване на документи и ценности. Тези метални кутии наречени Сейфове са предназначени да предпазят нашите ценности от грабеж и/или огън. Според станадартите условната единица за определяне на устойчивостта на Сейфовете при взлом е приета да бъде единицата за съпротивление Ес. Най-добра защита дават комбинираните Сейфове, които предлагат както защито от взлом така и сигурна защита от продуктите на горенето примери за сейфове и каси.