Товарни шлюзове
Товарни шлюзове Товарни шлюзове

Товарни шлюзове
Претоварни места

Благодарение на производствените възможности на “HORMANN сме в състояние да Ви предложим оборудване на товароразтоварните места от един производител с единна система за управление.


Платформа за изравняване на нивото

Товарни шлюзове

Подвижната товарна платформа представлява самоносеща стоманена рамкова конструкция (няколко типа) със стени и стандартна динамична товароспособност 60 kN – 6 тона. Тя е с електро-хидравлична дву - цилиндрова система с два клапана с максимален (+-12,5% възходящ/низходящ) наклон, издържаща даже неравномерно натоварване. Автоматичните клапани за аварийна блокировка фиксират рампата с товара при преждевременно тръгване на камиона. Претоварните рампи с излизаща (500,1000 мм) платформа - HTL – 2 имат възможност за точно позициониране даже когато автомобила е плътно натоварен до задния борд. Рампата е от нехлъзгаща стомана с дебелина 6/8 мм усилена с профили 100/100/10 отдолу, шарнирно закрепена на три места с диаметър на шарнирите 30 мм. Излизащата платформа е с дебелина 12/14 мм, а серийното фронтално уплътнение на рампата е е от ПЕ с 3 мм дебелина и е черно на цвят. Управлението на рампата е система “Totmann”- 400/24 В, 16А с автоматично устройство за обезопасяване на оператора – авариен изключвател и блокировка на повторния пуск. Блока за управление е оборудван с бутон “Авто”, при натискането на който рампата автоматически се връща в изходно положение. Системата за управление е подготвена за изключвател който възпрепятства повдигането на рампата при неотворена напълно секционна врата, както и за управление и.
Претоварните рампи съответсват на действащите стандарти: EN 1398, директиви 98/37 EG, 89/106 EEG и ZH 1/156 на Европейския съюз и са маркирани със знака за безопастност СЄ.