Товаро разтоварни рампи
Товаро разтоварни рампи

Товаро разтоварни рампи
Солид ООД представя на вашето внимание Товаро разтоварни рампи.


Товаро разтоварни рампи

Гаражни секционни врати
Монтаж на касата чрез прекъснат термомост
ThermoFrame
Опция за всички гаражни
секционни врати
• Прекъснат термомост между касата и зида
• Допълнителни уплътнения за по-добра
херметичност
• Лесен монтаж заедно с касата на вратата
до 12,5 %*
по-добра топлоизолация
Задвижвания за гаражни и портални врати