Товаро-разтоварни рампи
Товаро-разтоварни рампи Товаро-разтоварни рампи

Товаро-разтоварни рампи
Претоварни места

Благодарение на производствените възможности на “HORMANN, СОЛИД ООД е в състояние да Ви предложи оборудване на товароразтоварните места от един производител с единна система за управление.


Товаро-разтоварни рампи със сгъваема част или подаващ механизъм

Товаро-разтоварни рампи

Товаро-разтоварните рампи на Hörmann са добре обмислени решения за прецизно изравняване на разликата в нивото между различно високите камиони и товарните платформи. Така товарът може да бъде изведен от камиона или внесен в него само с едно единствено движение в хоризонтална посока.