������������������������ ������������������ ���������������� ���� ����������
������������������������ ������������������ ���������������� ���� ����������

������������������������ ������������������ ���������������� ���� ����������
Солид ООД представя на вашето внимание ������������������������ ������������������ ���������������� ���� ����������.


������������������������ ������������������ ���������������� ���� ����������

Гаражни секционни врати
Монтаж на касата чрез прекъснат термомост
ThermoFrame
Опция за всички гаражни
секционни врати
• Прекъснат термомост между касата и зида
• Допълнителни уплътнения за по-добра
херметичност
• Лесен монтаж заедно с касата на вратата
до 12,5 %*
по-добра топлоизолация
Задвижвания за гаражни и портални врати