������������������ �������������� ���� �������������� ����������
������������������ �������������� ���� �������������� ����������

������������������ �������������� ���� �������������� ����������
Солид ООД представя на вашето внимание ������������������ �������������� ���� �������������� ����������.


������������������ �������������� ���� �������������� ����������

Гаражни секционни врати
Монтаж на касата чрез прекъснат термомост
ThermoFrame
Опция за всички гаражни
секционни врати
• Прекъснат термомост между касата и зида
• Допълнителни уплътнения за по-добра
херметичност
• Лесен монтаж заедно с касата на вратата
до 12,5 %*
по-добра топлоизолация
Задвижвания за гаражни и портални врати