Automation for garage doors and gates
Automation for garage doors and gates Automation for garage doors and gates

Automation for garage doors and gates
Автоматизация на гаражни врати на Hörmann

Двигателите SupraМatic са с развита логика, и възможност чрез програмни менюта за настройване на всички параметри при движението на вратата: начално и крайно положение, скорост и сила при затваряне и отваряне, автоматично затваряне и др.Двигателите ProМatic и SupraМatic притежават плавен пуск и мек стоп. Всички двигателиа при срещане на препятствие спират и връщат вратата обратно на 300 мм. Патентованата защита от взлом механически фиксира вратата даже при липсата на ел. ток. Вратата може да бъде управлявана посредством дистанционенен пулт с честота 868,3 MHz, ключ, транспондер или клавиатура. Има различни типове Автоматика за врати и гаражи с различно приложение за вашият гараж: Двигатели за гаражни врати и Двигатели за портални врати.
Automation for garage doors and gates
Автоматики за гаражни врати
Automation for garage doors and gates
Автоматики за портали