Hotels
Hotels

Hotels
Солид ООД представя на вашето внимание Hotels.


Hotels

Индустриални ролетни врати
С иновативна техника с разтегателни пружини

Индустриални секционни врати ролетни врати

Индустриална ролетна
врата SB
Новата изгодна ролетна врата
на Hörmann с щадяща вратата
и задвижването техника
с разтегателни пружини
Задвижване WA 300 R
с интегрирано управление
без допълнителен страничен ограничител и монтаж,
позволяващ много опции (виж страница 25)
Стандартно плавно потегляне
и плавно спиране
за щадящо и гладко движение на вратата
Лесно управление като при
ръчно задвижвана ролетна врата
с помощта на верига
Компактни алуминиеви
направляващи релси
за бърз и лесен монтаж, с интегрирани
пластмасови направляващи лайсни и четкови
уплътнения
Размери
Шширина до 5.000 мм, височина до 4.500 мм
Минимална необходимост от
място
страничен ограничител само 160 мм