sdoor
sdoor

sdoor
Солид ООД представя на вашето внимание sdoor.


sdoor

Индустриални секционни врати
Ново решение на задвижването със стандартно
плавно потегляне и плавно спиране

Индустриални секционни врати

Задвижване за индустриални
врати WA 300
Стандартно плавно потегляне
и плавно спиране
за щадящо и гладко движение на вратата
Минимални усилия при монтажа
Не са необходими защита на затварящия кант
и датчик "скъсано въже". Така не се налага
окабеляване по платното.
Оптимално съгласувани
с 4 варианта на платното

Стандартно с интегрирано
управление
• Без допълнителни усилия за монтаж, лесно
разширяване
• Команден бутон и деблокиране за извършване
на поддръжка директно на задвижването
• Програмиране с DIP-прекъсвач
• Възможност за свързване на бутон
„Отваряне-Стопиране-Затваряне“ като опция
• Ограничение на силите в посока
"Отворена Врата/Затворена Врата"
• Опция: дистанционно управление
• 1 релеен изход за свързване напр.
на сигнални светлини или блокировки
при товаро-разтоварни рампи
• Опция: бързо деблокиране за аварийно задействане
Като опция и с външно управление
в полукорпус или цял корпус
• Програмиране с помощта на двоен 7-сегментен
дисплей
• Интегрирано командване
„Отваряне-Стопиране-Затваряне“
• Ограничение на силите в посока
"Отворена Врата/Затворена Врата"
• Опция: дистанционно управление
• 1 релеен изход за свързване напр.
на сигнални светлини
• 1 гнездо за функционална платка (полукорпус)
• 2 гнезда за функционална платка (цял корпус)
• Опция: бързо деблокиране за аварийно задействане