Автоматика за гаражни врати и портали
Автоматика за гаражни врати и портали Автоматика за гаражни врати и портали

Автоматика за гаражни врати и портали
Автоматизация на гаражни врати на Hörmann

Двигателите SupraМatic са с развита логика, и възможност чрез програмни менюта за настройване на всички параметри при движението на вратата: начално и крайно положение, скорост и сила при затваряне и отваряне, автоматично затваряне и др.Двигателите ProМatic и SupraМatic притежават плавен пуск и мек стоп. Всички двигателиа при срещане на препятствие спират и връщат вратата обратно на 300 мм. Патентованата защита от взлом механически фиксира вратата даже при липсата на ел. ток. Вратата може да бъде управлявана посредством дистанционенен пулт с честота 868,3 MHz, ключ, транспондер или клавиатура. Има различни типове Автоматика за врати и гаражи с различно приложение за вашият гараж: Двигатели за гаражни врати и Двигатели за портални врати.
Автоматика за гаражни врати и портали
Автоматики за гаражни врати
Автоматика за гаражни врати и портали
Автоматики за портали