Индустриални врати
Индустриални врати Индустриални врати

Индустриални врати
Примери за промишлени врати са: Индустриални врати.

Промишлени Секционни врати и портали

Индустриалните секционни врати използващи се в промишлеността, са изработени от горещо поцинкована стомана, покрита двустранно със синтетичен полиестер, което ги прави изключително устойчиви на агресивни атмосферни влияния. Моделът SPU 40 е от сандвич – панели, с дебелина 42 милиметра. Пълнежът от полиуретанова пяна, 100% несъдържаща въглероден окис и фреон , осигурява коефициент на топлоизолация k = 0,5 W/кв.м.К по DIN 4108. Полиуретановата пяна се налива по компютърно контролиран метод в непрекъснат процес, което осигурява абсолютната и равномерност . В модела SPU 40 благодарение на повишената дебелина и устойчивост на панелите е възможно и вграждането на пешеходна врата. Вратите са изпитани в качеството на строителни образци, притежават сертификати по EN 13242-1 за влагане в строителството и са маркирани със знака C?, който свидетелства за спазване на техническите норми в европейския съюз. Секционните промишлени портали призводство на HORMANN са конструирани и в съответствие с европейските изисквания за безопастност - EN 13241-1, а именно: благодарение на патентованата форма на касата, панелите и пантите, и минималните луфтове 2-4 мм, е незможно притискането на пръсти и контузии от двете страни на вратата; двигателните пружини и въжета са дублирани, монтирани скрито и съоражени с улавящо устройство, поради което не е възможно падане на вратата (на повече от 30 мм) и контузии при скъсване на пружина или въже; направляващите каси на вратите използващи се в промишлеността са напълно затворени и заедно с износоустойчивите и регулируеми двигателни ролки, предотвратяват самопроизволното изпадане на вратата.

1.Индустриални секционни врати Индустриални врати
2.Промишлени бързо движещи се врати Индустриални врати
3.Индустриални ролетни врати и ролетни решетки Индустриални врати
Иновативната техника на профилите Decotherm – Hörmann усъвършенства значително ролетната врата . Комбинацията от оптимизирана до най-малките детайли геометрия на профила и специални алуминиеви и стоманени сплави , показва какво може да се постигне днес в производството на ролетни врати.”Full Hard” стоманата на профилите Decotherm S увеличава устойчивостта на пластична деформация 3 пъти, а устойчивостта на на огъване – с 10 % спрямо профилите от стандартен материал.При Hörmann вратата, задвижването и управлението формират прецизно съгласувана система, предлагаща висока рентабилност, надеждна функция и сигурност.
4.Врати тип хармоника
5.Врата за общи гаражи ET 500
6.Стоманени плъзгащи се врати
7.Лентови завеси
8.Летящи врати
Бързодвижещи се врати изполващи се в промишлеността:.
Специално изпълнение на т.н. Промишлени бързодействащи се врати има за цел да намаляват топлинните загуби от производствените помещения.
Бързодействащите портали “SoftEdge” производство на “HORMANN са снабдени с уникалното патентовано устройство Anti-Crash, което ги прави изключително безопасни, а използването им икономически изгодно, тъй като вратите се движат със скорост до 3 м/сек и топлинните загуби от помомещенията силно се намаляват. Невъзможно е повреждането на вратата и не са необходимми ремонтни работи и поради това липсват престои. При стълкновение на вратата с препятствие долният профил на вратата излиза от касата без повреда, като вратата незабавно спира. Благодарение на гъвкавостта си, той лесно се прибира в касата, а след повдигане на вратата с помоща на двигателя тя отново влиза в касата и е готова за експлоатация.
Касата на вратата е от поцинковъна стомана с четки за уплътнение, платното на вратата е от непрозрачен армиран поливинилхлорид с ? = 1.5 мм разделен с алуминиеви профили на няколко части. Задължително съществува прозрачна част с ? = 2 мм.Долния профил “SoftEdge” е с вградена предпазна фотоклетка. Двигателя е с U= 400 V, 50Hz със степен на защита IP 54 и Р 0.45-1.1 kwt.
* Промишлени секционни врати


Промишлени секционни портали

* Бързо движещи се промишлени портали


Бързо движещи се портали

* Индустриални ролетни врати и ролетни решетки


Ролетни врати и ролетни решетки

* Промишлени портали тип хармоника


Врати тип хармоника

* Индустриални портали за общи гаражи ET 500


портали за общи гаражи ET 500

* Промишлени стоманени плъзгащи се портали


Стоманени плъзгащи се портали

* Лентови завеси


Лентови завеси

* Индустриални Летящи врати


Летящи врати  - Промишлени портали Индустриални врати - Промишлени Секционни портали