Индустриални секционни врати задвижвания
Индустриални секционни врати задвижвания

Индустриални секционни врати задвижвания
Солид ООД представя на вашето внимание Индустриални секционни врати задвижвания.


Индустриални секционни врати задвижвания

Индустриални секционни врати
Ново решение на задвижването със стандартно
плавно потегляне и плавно спиране

Индустриални секционни врати

Задвижване за индустриални
врати WA 300
Стандартно плавно потегляне
и плавно спиране
за щадящо и гладко движение на вратата
Минимални усилия при монтажа
Не са необходими защита на затварящия кант
и датчик "скъсано въже". Така не се налага
окабеляване по платното.
Оптимално съгласувани
с 4 варианта на платното

Стандартно с интегрирано
управление
• Без допълнителни усилия за монтаж, лесно
разширяване
• Команден бутон и деблокиране за извършване
на поддръжка директно на задвижването
• Програмиране с DIP-прекъсвач
• Възможност за свързване на бутон
„Отваряне-Стопиране-Затваряне“ като опция
• Ограничение на силите в посока
"Отворена Врата/Затворена Врата"
• Опция: дистанционно управление
• 1 релеен изход за свързване напр.
на сигнални светлини или блокировки
при товаро-разтоварни рампи
• Опция: бързо деблокиране за аварийно задействане
Като опция и с външно управление
в полукорпус или цял корпус
• Програмиране с помощта на двоен 7-сегментен
дисплей
• Интегрирано командване
„Отваряне-Стопиране-Затваряне“
• Ограничение на силите в посока
"Отворена Врата/Затворена Врата"
• Опция: дистанционно управление
• 1 релеен изход за свързване напр.
на сигнални светлини
• 1 гнездо за функционална платка (полукорпус)
• 2 гнезда за функционална платка (цял корпус)
• Опция: бързо деблокиране за аварийно задействане