СОЛИД - Пожароустойчиви врати и прегради
Пожароустойчиви врати и прегради Пожароустойчиви врати и прегради

Пожароустойчиви врати и преградиПожароустойчиви врати - предлагани от Солид ООД

Фирма Солид ООД е изключителен представител за България на пожароустойчивите врати за обща употреба производство на фирма Dierre - Италия:

Пожароустойчивите врати разделящи производства с различна категория по пожарна опастност и производствени от складови помещения са противопожарни с граница на огнеустойчивост.
Пожароустойчивите метални врати за обща употреба са производство на фирма Dierre – Италия.
Пожароустойчивите врати са сертифицирани съгласно UNI 9723 , като са изпитани опитни образци, а същевременно изделията,които се произвеждат серийно, притежават сертификати CSI/CERT затова, че съответстват на изпитаните опитни образци. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с eвропейско качество, отговарящи на стандартите в EU.
Тези огнеустойчиви врати запазват в определено време: R (resistance) – механическата си устойчивост, E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) - изолират помещението от температурата на пожара. Вратите REI 60 и 120 притежават становище от Дирекция Национална Служба Пожарна и Аварийна Безопастност изх. No ПО ПС 269/30.03.2005 г. за приложимост в Република България. Пожароустойчивите врати на Диаре се отличават със сертификати за пожаро и огнено устойчивост.
Пожароустойчивите врати се състоят от ъглова каса (и обхващаща зида), в която е вградено набъбващо при пожар уплътнение и крило.Крилото на вратата представлява двустранен корпус от поцинкована стомана с дебелина 65 мм, запълнен с термоизолационен материал и боядисан в цвят по RAL 9010 или по избор. Пантите на вратите са регулируеми, състоят се от три части и във вътрешността им се намира предварително натегната пружина, гарантираща самозатварянето на вратата. Вратите се окомплектоват с пожароустойчива брава подготвена за патрон. Дръжките са пластмасови, като тази от нагряваната страна е пожароустойчива.

Пожаро устойчиви врати на фирма ДиереВрати модел RollingДървени Пожароустойчиви врати
Врати
модел Idra
Врати
модел Rolling
Дървени
Пожароустойчиви врати