Товаро разтоварна техника
Товаро разтоварна техника Товаро разтоварна техника

Товаро разтоварна техника
Примери за Претоварна техника са: Претоварни рампи, Товарни шлюзове и Уплътнения за врати

Претоварни места

Благодарение на производствените възможности на “HORMANN сме в състояние да Ви предложим оборудване на товароразтоварните места от един производител с единна система за управление.Платформа за изравняване на нивото


Товаро разтоварна техника

Подвижната товарна платформа представлява самоносеща стоманена рамкова конструкция (няколко типа) със стени и стандартна динамична товароспособност 60 kN – 6 тона. Тя е с електро-хидравлична дву - цилиндрова система с два клапана с максимален ( 12,5% възходящ/низходящ) наклон, издържаща даже неравномерно натоварване. Автоматичните клапани за аварийна блокировка фиксират рампата с товара при преждевременно тръгване на камиона. Претоварните рампи с излизаща (500,1000 мм) платформа - HTL – 2 имат възможност за точно позициониране даже когато автомобила е плътно натоварен до задния борд. Рампата е от нехлъзгаща стомана с дебелина 6/8 мм усилена с профили 100/100/10 отдолу, шарнирно закрепена на три места с диаметър на шарнирите 30 мм. Излизащата платформа е с дебелина 12/14 мм, а серийното фронтално уплътнение на рампата е е от ПЕ с 3 мм дебелина и е черно на цвят. Управлението на рампата е система “Totmann”- 400/24 В, 16А с автоматично устройство за обезопасяване на оператора – авариен изключвател и блокировка на повторния пуск. Блока за управление е оборудван с бутон “Авто”, при натискането на който рампата автоматически се връща в изходно положение. Системата за управление е подготвена за изключвател който възпрепятства повдигането на рампата при неотворена напълно секционна врата, както и за управление и.
Претоварните рампи съответсват на действащите стандарти: EN 1398, директиви 98/37 EG, 89/106 EEG и ZH 1/156 на Европейския съюз и са маркирани със знака за безопастност СЄ.


Уплътнения (херметизатори) на рампите


Товаро разтоварна техника

Уплътненията на претоварните места биват няколко типа “завеса”, “възглавници” и “надувни уплътнители”.
Уплътнителя DSL е от двуслойна армирана, еластична тъкан, от полиестерни моновлакна с дебелина 3мм с двустранно ПВХ покритие, с висока износоустойчивост и якост - 7700 Н/5 см. Той се състои от тристранна предна и задна рамка от горещопоцинковани стоманени профили. Уплътнението е с гъвкава конструкция, а закрепването на тъканта се осъществява посредством алуминиеви профили. В горната част на херметизатора е предвидено водоотичане. Горното платно на херметизатора е с повишена защита от вятър. Уплътненията са черни (RAL 9011) на цвят с бели сигнални ленти - RAL 9016.


Товаро-разтоварни рампи със сгъваема част или подаващ механизъм


Товаро разтоварна техника

Товаро-разтоварните рампи на Hörmann са добре обмислени решения за прецизно изравняване на разликата в нивото между различно високите камиони и товарните платформи. Така товарът може да бъде изведен от камиона или внесен в него само с едно единствено движение в хоризонтална посока.