�������������������� ���� �������������� ���������� �� ��������������
�������������������� ���� �������������� ���������� �� ��������������

�������������������� ���� �������������� ���������� �� ��������������
Солид ООД представя на вашето внимание �������������������� ���� �������������� ���������� �� ��������������.


�������������������� ���� �������������� ���������� �� ��������������

Гаражна ролетна врата RollMatic
С възможност за външен монтаж
RollMatic с външен монтаж
• Автоматична врата
• Капак на намотаващия вал и каса изцяло в цвета
на вратата
• Алуминиев капак на разтегателните пружини
с контролни прозорци
• Капак на намотаващия вал с ширина само 100 мм за
покриване на задвижването, по избор от лявата или
от дясната страна
Странична врата за RollMatic
• С ъглова каса и тясна рамка, конструктивно
идентична на страничните врати за врати Berry
с въртеливо-постъпателен ход.
Гаражна ролетна врата