Fireproof doors
Fireproof doors

Fireproof doors
Солид ООД представя на вашето внимание Fireproof doors.


Fireproof doors

Индустриални секционни врати
Монтаж на касата чрез прекъснат термомост

ThermoFrame
Опция за всички индустриални
секционни врати
• Прекъснат термомост между касата и зида
• Допълнителни уплътнения за по-добра
херметичност
• Лесен монтаж заедно с касата на вратата
До 20 %*
по-добра топлоизолация
Индустриална секционна
врата DPU
с отлична топлоизолация
• Нов приемен профил от PVC
• Нов PVC профил на щурца
с двоен скосен ръб
• Монтаж на касата чрез прекъснат
термомост - ThermoFrame
До 40 %*
по-добра топлоизолация
с изключителна Ud-стойност
от 0,64 W/m² K при врата DPU,
3 × 3 м

Индустриални секционни врати ролетни врати