Manufacturing and logistics facilities

Manufacturing and logistics facilities
Логистичен парк Божурище - обект на СОЛИД
Логистичен Парк „ Божурище „ Плъзгащи пожароустойчиви врати модел „ Rolling REI 60 “
Логистичен парк Кауфланд - обект на СОЛИД
Логистичен център на Кауфланд с. Стряма
Разположен на повече от 160 000 кв.м. логистичен център Кауфланд е най – големия по рода си в България . В продължение на близо четири години фирма СОЛИД беше част от екипа фирми по осъществяването на огромния проект . През изминалите четири етапа на строителство ние доставихме и монтирахме множество врати , автоматика и техника за товаро разтоварна деиност на Европейския лидер в тази област “ Hörmann “ KG . Логистичничният център е оборудван с близо 170 претоварни места водещи към огромни складови помещения , хладилни халета и камери .
Вложени продукти :
Секционни промишлени врати модел TPU , SPU – 40
Гумени уплътнители модел DSL – 2
Бързодвижещи се PVC врати V5015 , V6030
Ролетни врати , HR 116
Бързодвижещи се ролетни врати HSS 6530
Плъзгащи се пожароустойчиви модел HG18
Еднокрили и двукрили метални пожароустойчиви врати за обща употреба – Т30 , Т90 , D55 , D65 , Е55
Хладилни врати за камери с ниска температура .
Интериорни врати за административна част – ZK , OIT , врати с метални каси и шумоизолирани дървени крила .

ТЕЦ Марица Изток - обект на СОЛИД Промплощадка „ ТЕЦ Марица Изток 1 „ , изпълнител „ ММ – Конструкций „
Промишлени секционни врати Хъорман


Складова база на фирма БОРО - обект на СОЛИД
Складова база на фирма „ БОРО „
Пожароустойчиви двукрили и еднокрили врати .
Секционни промишлени с автоматично задвижване и вградена пешеходна врата .